سوال

ببخشید دلیل سر گیجه هاش چیه

جواب

 میتواندبالا امدن خلط صفرا 

بخارات گرم گوارش 

کبد داغ 

عفونت احتمالی درمغز و گوش و گوارش و ...حتی مجاری ادراری

سینوسهاچرکی 

یبوست های مزمن و کهنه

دیردستشویی رفتن 

غلظت خون احتمالی

 افت فشار

اینها همه قرینه است

برای دفع سرگیجه براثر غلبه دم و خلط صفرا بایستی ::

۱- بعد از غذا فقط یک قاشق سرکه سیب میل شود .

۲- چند قطره سرکه سیب خانگی را به پیشانی و شقیقه ها بمالید داخل چشم نرود .موقع سردرد مالیده شود و اگر آرام شد نتیجه غلبه خلط صفرا است و بایستی راهکار مقابله با خلط صفراوی ( در وبلاگ خودم ) اجراشود و اگر سردرد تشدید شد نتیجه بلغمی بودن سردرد و بایستی روغنهای بادام تلخ و یا مرزنجوش و یا پونه مالیده شود و از خوردن لبنیات و سردیجات پرهیز شود