سوال

بچه سه ساله ما دو روزاست مدفوعش سبز وبه صورت شیر بریده است چی بهش بدهیم .

جواب

سلام مدفوع سبزنشانه نوعی ازعفونت است

در تغدیه آبکی اضافه کردن چاشنی به اندازه یک نخود از پودر گیاهان پونه و یا آویشن

 دمنوش ترنجبین با شیرخشت با بارهنگ با مغزفلوس روزی یک. قاشق ترکیبی ازموادفوق دریک لیوان آبجوش به مدت ده دقیقه دمنوش شده و‌سپس دوبارصاف کرده و ته نشین شده و چندقاشق به کودک و بقیه را مادربخورد روزی یکبارتکرارتا ۱۴ روز

 آش گشنیژ با سبزی گشنیژو برنج و ماهیچه و هویج و عدس اندکی کم کم سبزی پونه