گوشتهای قرمز، سفید ، پرورشی ، دریایی ، پرندگان ، محاسن و معایب آنها با نگاهی به طب اسلامی و سنتی چیست :

*آداب خوردن گوشت از دیدگاه اسلام :

- نهى از خوردن گوشت خام

 - امام باقر (علیه السلام ): پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )، از این که گوشت ، خام خورده شود، نهى کرد و فرمود: ((تنها درندگان ، چنین گوشتى مى خورند. (گوشت را) هنگامى بخورید که آفتاب یا آتش ، آن را دیگرگون ساخته باشد)).

  - الکافى : - به نقل از هشام بن سالم -: از امام صادق (علیه السلام ) درباره خوردن گوشت خام پرسیدم : فرمود: ((این ، خوراک درندگان است )).

  - امام رضا (علیه السلام ): خوردن گوشت خام ، در شکم ، کرم پدید مى آورد.

 - انتخاب سردست یا قسمت هاى جلو

  - امام على (علیه السلام ): دوست داشتنى ترین عضو گوسفند براى پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) سردست بود.

  - امام صادق (علیه السلام ): پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم )، دست و شانه را دوست داشت و بن ران ( قلوه ) را به دلیل نزدیک بودنش به پیشابگاه ، دوست نداشت .

  - امام رضا (علیه السلام ): - خطاب به غلام خود -: در (خریدن ) گوشت براى ما، قسمت هاى جلو (ى لاشه ) را بخر و قسمت هاى عقب را نخر؛ زیرا بخش هاى جلو به چراگاه ، نزدیک تر و از آفت ، دورترند.

 - شستن گوشت پیش از پختن آن :

 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): برادر عیسى ، از شهرى گذر کرد و دید که مردمش رنگ چهره هایشان زرد و چشم هایشان کبود است . آنان از بیمارى هایى که داشتند، نزد وى اظهار ناراحتى کردند.

 گفت : ((درمانتان همراهتان است . شما هنگامى که گوشت مى خورید، آن را ناشسته مى پزید، در حالى که هیچ چیزى بدون نوعى جنابت ، از دنیا نمى رود)).

 از آن پس ، گوشت هاى مصرفى خود را شستند و در نتیجه بیمارى هایشان از میان رفت .

 - گرفتن گوشت با نوک دندان ها :

  - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): گوشت را کاملا با نوک دندان ها بدرید؛ چرا که این ، گواراتر خوش مزه تر است .

- پرهیز از خوردن گوشت خشکیده نمک سود :

  - امام صادق (علیه السلام ): چهار چیز، (انسان را) پیش از فرا رسیدن هنگام پیرى ، پیر

مى کند: خوردن گوشت خشک شده ، نشستن بر جاى مرطوب ، بالا رفتن از پلکان ، و آمیزش ‍ با پیرزنان . یا در جائی دیگر فرمود : سه چیز، بدن را فرسوده مى کند و شاید هم بکشد: خوردن گوشت خشکیده فاسد، حمام رفتن با شکم پر، و همبسترى با پیرزنان .

 - امام صادق (علیه السلام ): سه نوع از خوردنى ها، موجب لاغرى است : گوشت خشک شده ، پنیر، و شکوفه خرما.

- امام هادى (علیه السلام ): گوشت خشکیده نمک سود، بد چیزى است ؛ زیرا در معده شل مى شود، هر بیمارى اى را تحریک مى کند و براى هیچ چیزى سودمند نیست ؛ بلکه زیان هم دارد.

- پرهیز از اعتیاد به خوردن گوشت :

 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): هر کس چهل روز گوشت بخورد، سنگ دل مى شود.

  - امام على (علیه السلام ): شکم هایتان را گورستان جانوران نکنید.

 - امام صادق (علیه السلام ): امام على (علیه السلام ) عادت به خوردن گوشت را بد مى شمرد و مى فرمود: ((آن را اعتیادى همچون اعتیاد به شراب است )).

  - ربیع الابرار: در حدیث است که : ((هر کس چهل روز پیوسته گوشت بخورد، سنگ دل مى شود و هر کس چهل روز، آن را واگذار، بدخوى مى گردد)).

 - نوبت هاى خوردن گوشت

  - امام صادق (علیه السلام ): در هر هفته ، یک بار گوشت بخورید و خود و فرزندانتان را بدان عادت ندهید؛ زیرا موجب اعتیادى همچون اعتیاد به شراب مى گردد. نیز آنان را بیش از چهل روز، از آن محرم مدارید؛ چرا که آنان را بدخوى مى کند.

  - المحاسن : - به نقل از ادریس بن عبدالله -: نزد امام صادق (علیه السلام ) بودم . از

گوشت ، سخن به میان آورد و فرمود: (((غذا را) یک روز با گوشت بخور یک روز با شیر، و یک

روز با چیزى دیگر)).

- غفلت نکردن از گوشت خوری به مدت چهل روز

  - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): بر شما باد گوشت ؛ چرا که گوشت ، گوشت مى رویاند. هر کس بر او چهل صبح بگذرد و گوشت نخورد، بدخوى مى شود. هر کس بدخوى شد، به او گوشت بخورانید. هر کس چربى بخورد، آن چربى به اندازه خود براى او بیمارى فرود مى آورد.

- پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): هر کس بر او چهل روز بگذرد و گوشت نخورد، باید به امید خداوند (عزوجل ) وام بگیرد و گوشت (بخرد و) بخورد.

 - امام على (علیه السلام ): گوشت بخورید؛ چرا که گوشت ، از گوشت است و گوشت ، گوشت مى رویاند. هر کس چهل روز گوشت نخورد، بدخوى مى شود. و اگر گسى از شما (خواه از انسان ها و خواه از چارپایان ) بدخوى شد، در گوشش اذانى کامل بگویید.

- تمیز نکردن کامل استخوان و نخوردن مغز استخوان

  - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): بدان امت من ، کسانى هستند که مغز استخوان را مى خورند.

 - پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ): نرمه سر استخوان هاى پرندگان را مخورید؛ چرا که سل مى آورد.

 - الکافى : - به نقل از هیثم -: ابوحمزه براى ما - که گروهى بودیم - غذایى آماده ساخت چون حضور یافتیم ، دید که مردى استخوانى را کاملا تمیز مى کند. بر سر او بانگ زد و گفت : مکن ! من از امام سجاد (علیه السلام ) شنیدم که مى گوید: ((استخوان ها را کاملا تمیز نکنید؛ زیرا جنیان را هم در آنها بهره اى است و اگر چنین کنید، چیزى از خانه مى رود که از این (بهره شما از تمیز کردن استخوان ،) بهتر است )).

- گوشت ها ( خواص و مضرات )

  امام علی(ع) فرموده‌اند که «شکم‌های خود را گورستان حیوانات قرار ندهید» 

روایتی از معصوم(ع) که به یکی از یاران‌شان که اصلا گوشت نمی‌خورد، فرموده بودند: «آنچه را شنیدی معنایش این است که مثل حیوان نخوری، نه اینکه حیوانی نخوری».

- گوشت خوری از دیدگاه اسلام :

پیامبر (ص): بهترین غذاى اهل دنیا و آخرت ، گوشت است و پس از آن ، برنج مى باشد.

پیامبر (ص): خوردن گوشت با تخم مرغ ، توان جنسى را بالا مى برد.

پیامبر (ص): حضرت نوح به خاطر ضعیف بودن بدنش ، به درگاه خداوند شکوه کرد. خداوند به اووحى فرستادکه گوشت را با شیر بپز و بخورکه من قدرت و برکت را در آن دو قرار داده ام .

پیامبر (ص)، مردى بسیار چاق را دید و از او پرسید: ((غذایت چیست ؟)). گفت : ((در منطقه زندگى من ، غله نیست . به همین جهت ، گوشت و شیر مى خورم )). پیامبر فرمود: ((دو چیز را که موجب رویش گوشت در بدن مى شود، در یک جا جمع کرده اى )).

پیامبر (ص): گوشت شتر بخورید. این گوشت را فقط مؤ منانى که مخالف یهود هستند،

مى خورند؛ البته یهودى که دشمنان خدا هستند.

پیامبر (ص): شیر و روغن گاو را بخورید و از گوشت آن حذر کنید. چرا که شیر و روغنش درمان است و گوشتش بیمارى است .

پیامبر (ص): مداومت بر خوردن ماهى تازه ، گوشت بدن را ذوب مى کند.

امام على (ع): از مداومت بر خوردن گوشت ماهى بپرهیزید که بدن را مبتلا به سل مى کند.

امام على (ع): کمتر ماهى بخورید؛ چرا که گوشت بدن را آب مى کند، بلغم را زیاد مى گرداند و نَفَس را سنگین مى سازد.

امام على (ع): هر کس ضعیف شد. گوشت با شیر بخورد.

امام على (ع): در میان پرندگان ، غاز همچون گاومیش است و مرغ همانند خوک .

امام باقر (ع): خوردن گوشت ، قدرت شنوایى ، قدرت بینایى و قدرت بدن را زیاد مى کند.

امام باقر (ع): ماهى براى پرده ى چشم ، بد است .

امام صادق (ع): گوشت با شیر، نان خورش پیامبران است .

امام صادق (ع): هر کس در قلب یا بدنش ضعفى دید، گوشت میش با شیر بخورد که هر نوع درد و بیمارى از بدنش بیرون مى رود، بدنش قوى مى گردد و لثه اش محکم مى شود.

امام صادق (ع) خرمایى خواست و میل کرد و فرمود: میلى به خرما نداشتم ، اما چون ماهى خورده بودم ، آن را خوردم . هر کس در شب ، ماهى بخورد و پس از آن چند خرما یا کمى عسل نخورد، رگ فلج در بدن او، تا صبح مى جنبد.

امام کاظم (ع): به فرد تب دار، گوشت کبک بخورانید که ساق پا را قوى مى کند و تب را مى برد.

سعد مى گوید: به امام کاظم گفتم : ((خانواده من گوشت میش نمى خورند)) فرمود: ((چرا؟)). گفتم : ((چون مى گویند گوشت میش ، سودا و سردرد و دیگر دردها را تحریک مى کند)). فرمود: ((اگر در نظر خداوند، چیزى ارزشمندتر از میش بود، آن را فداى اسماعیل مى کرد)).

امام کاظم (ع): گوشت ماهى بخورید که اگر بدون نان بخورید کفایت مى کند و اگر با نان بخورید، گوارا مى باشد.

امام رضا (ع): بهتر است تخم مرغ و ماهى را با هم نخورى . هر گاه این دو در یک جا جمع شوند، موجب قولنج و بواسیر و دندان درد مى شوند.

امام عسکرى (ع): اگر قدرت و توان بدنى مى خواهى گوشت بخور.

ادامه در صفحه بعدی


*گوشت آهو (مزاج گرم و خشک ) مصلح آن پودر گشنیژ

گوشت آهو بهترین گوشت شکار،و نسبت به گوشت گوسفند سبک‌تر و زود هضم‌تر و سبب لاغری است. و برای افراد با مزاج سرد و تر مفیدتر می‌باشد. استمرار در خوردنش برای افراد لاغر و با مزاج خشک مناسب نمی‌باشد زیرا سبب افزایش لاغری و خشکی آنها می‌گردد.

*گوشت اردک ( مزاج: گرم و خشک ) مصلح: پختن با سرکه ، کرفس ، پونه ، نخود ، شوید ، تره ، دارچین ، سکنجبین

غذاییت آن زیاد ودیرهضم و نفاخ ، تولید کننده خون غلیظ ، چاق کننده بدن ، دفع کننده بادهای گرم و تقویت کننده نیروی جنسی می باشد .

تخم اردک غلیظ تر و دیر هضم تر و غذاییت آن ضعیف تر از تخم مرغ است

بهترین شکل مصرف آن پرکردن شکم با پیاز و روغن زیتون وادویه می باشد.

*گوشت بره:

 براى معده هاى معتدل مفید بوده و خونى معتدل تولید مى کند.

بهترین گوشت ها  و مناسب ترین گوشت ها نزدیک به مزاج انسان است .

*گوشت بز (مزاج: سرد و خشک )

مصلح: نمک ، فلفل ، پیاز، دارچین ، زیره ، بادام ، خرما

*گوشت بلدرچین ( مزاجش گرم و خشک ) مصلح آن : روغن کنجد و زیتون، روغن بادام ، آب انار

گوشت و تخم آن کثیر الغذا و دارای ارزش غذایی بالا و برای درمان بعضی از بیماری ها، مانند آسم، تشنج، فشارخون، ضعف اعصاب ، ناراحتی های روانی ، مناسب ایام بارداری ،استخوان ساز، بی خوابی و مهیج باه ( شهوت) زنان بوده و پخته آن بهتر از کباب آن است ، تخم آن برای بازشدن زبان کودکان بسیار موثر است و گوشت این پرنده، کلسترول کمی دارد ، صبحانه کودکان ژاپنی است و برای بدنسازی مفید است

*گوشت بوقلمون ( مزاجش گرم و تر )  مصلح آن گشنیز و سماق

بوقلمون  LDLخون را کاهش می‏‏دهد، آرامش دهنده ، رافع کم خوابی ، برای دوران بیماری مفید مانع سرطان ، ترشح هورمون تستوسترون را افزایش می‏دهد و سیستم ایمنی را تقویت می‏کند.  دارای ویتامین A در تقویت سیستم ایمنی ،برای رژیم غذایی خاصه خانمها مناسب ، کلسترول بد خون را کاهش می‏‏دهد

مضراتش : بیماران نقرسی و مبتلایان به سنگ کلیه اگزالاتی باید آن را به میزان خیلی کم مصرف کنند و برای مردان مسن باعث کاهش عملکرد جنسی و پوکی استخوان و پوست آن برای افراد دارای چربی مضر

*گوشت خروس ( مزاجش گرم و خشک )  مصلح: سرکه ، آبغوره ، سکنجبین

صاف کننده صدا ، رفع کننده قولنج ، رافع تب های مزمن ، سوپ آن رافع درد مفاصل و لرزش بدن ، آبگوشت خروس پیر خاصیت بسیار دارد ، بهترین گوشت خروس گوشت خروسی است که هنوز نمی خواند ،
سینه خروس در سوپ داروی برنشیت است ، باد معده را برطرف ، داروی تب مزمن
*گوشت خوک

(در کتاب علل الشرایع ، شیخ صدوق).از امام رضا علیه السلام فلسفه حرمت گوشت خوک پرسیده شد : حضرت امام رضا(ع) چنین فرموده «خوک، حیوانی است شهوت ران… ! چندانکه غریزه شیطانی شهوت، آنچنان وجودش را تسخیر نموده که بر خلاف سایر حیوانات که نوعی غیرت داشته و از تعدی همنوعان به جنس ماده شان جلوگیری می کنند، او نسبت به چنین اموری بی تفاوت و عاری از احساس است و چون حالت یاد شده از طریق خوردن گوشت خوک نیز سرایت پیدا می کند، خداوند آن را حرام نمود تا مرض بی غیرتی در بین مردم رواج نیابد»

خوراک خوک نوعا از کثافات و گاهی از فضولات خودش است.
علاوه بر این مسائل گوشت این حیوان پلید دارای دو نوع انگل خطرناک بنام کرم "تریشین" و یکنوع "کرم کدو" است.
تنها کرم تریشین کافی است که در یکماه 15 هزار تخم ریزی کند و در انسان سبب پیدایش بیماریها و امراض گوناگونی مانند:کم خونی، سرگیجه، تبهای مخصوص اسهال، دردهای رماتیسمی، کشش اعصاب، خارش داخل بدن، تراکم پیه ها، کوفتگی و خستگی، سختی عمل جویدن و بلعیدن غذا و تنفس و غیره گردد.
در یک کیلو گوشت خوک ممکن است چهارصد میلیون نوزاد کرم تریشین باشد.
*گوشت شتر  (مزاج: گرم و خشک) مصلح: پختن با نمک و شوید ، فلفل ، سرکه ،زیره

کالری بسیار بالای گوشت شتر قوای بدنی و استقامت را زیاد می‌ کند و توصیه می ‌شود که خانم های باردارو شیرده ، ورزشکاران و افراد کهنسال از خوردن آن غافل نشوند .

معمولا از قلم و کوهان شتر در درمان درد پا و  کمرو دردهای روماتیسی استفاده می‌ شود.

*گوشت شتر مرغ ) مزاجش خیلی گرم و خشک )مصلح آن سرکه

خوردن گوشتش آهن مناسبی را برای افراد کم خون و زنان باردار فراهم می‌کند و برای سیاتیک ناشی از سردی بدن ، دفع فلج و بادهای متحرک بدن ، لرزش ،درد مفاصل وکمر ، تحلیل برنده باد و برطرف کننده بلغم ، دفع بی حسی ناشی از سردی و رطوبات بدن ، بیماری های سرد رحم مفید بوده و خوردن روغن پیه آن برای تکلم کودکان و رفع سردی بدن نافع است . مالیدن آن به بدن و پاها باعث سرعت حرکت اطفال می شود .

گوشت شترمرغ برای بیماران قلبی- عروقی، افراد دچار چربی خون و فشارخون بالا و کسانی

که چاق هستند می‌تواند غذای بسیار مناسبی باشد.( به علت بالا بودن نسبی میزان اسید چرب امگا 3 )

*گوشتهای فرآوری شده :

فرآورده های گوشت صنعتی به علت ماده نیتروزامین در بدن سرطان معده تولید می کند .

*گوشت های شکار  : ( مزاجشان خشک )

عموما مولد خلط سودا در بدن می باشند.

*گوشت غاز : ( مزاج گرم و خشک ) مصلح: آب انار ، زیره، دارچین ، فلفل، زنجبیل

مقوى ودرمان کننده مسلولان و افراد ضعیف است در دوران نقاهت پس از یک بیمارى عفونى به خوبى در ترمیم ضعف سلولها و تأمین انرژى مورد نیاز بدن کمک مى کند.

*گوشت قرقاول ( مزاجش گرم )

 تقویت کننده مغز است

مضراتش :  زیاده روی در مصرف موجب سردرد و تولید خون صفراوی میشود .

*گوشت قرمز

زیاده روی در مصرف ، ایجاد سرطان روده بزرگ ، عامل مهم بیماریهای قلبی ، تولید کننده اسید اوریک ، گرفتگی عضلات بالاخص پای چپ ،کاهنده مقاومت بدن در مقابل انواع عفونت‌ها و فرد در مواجهه با امراضی چون حصبه، وبا، سل و... سریع گرفتار میشود

*گوشت کبک : ( مزاج گرم و خشک ) مصلح آن سکنجبین

برای بیماران قلبی و عروقی ،دفع عفونت های تنفسی ، ضعف اعصاب ، تقویت حافظه ، دفع تب ، تقویت نیروی جنسی ، بیخوابی مفید بوده ، اسید اوریک کمتری تولید میکند، فعالیت کلیه ها را زیاد و به دفع سموم بدن کمک مى کند.

*گوشت کبوتر: ( مزاجش خیلی گرم و خشک )

برای رشد کودکان ، لرزش بدن از جنس سرد مفید

مضرات : بالا برنده فشارخون

*گوشت گاو ( مزاجش سرد و خشک – گروهی گرم اندک برمیشمارند ) مصلح آن زنجبیل و فلفل

بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص) گاو گوشتش مرض و شیرش دوا و چربی اش شفاست.

مضراتش : افزایش کلسترول خون ، بیماری نقرس ، بیماری مفصلی ، وسواس آور ، مضر شدید برای کبد ، مولد خون سوداوی و غلیظ ، هضم آن بسیار دیرهنگام ، اختلال در خواب ، ضایعات پوستی ، افسردگی ، واریس ، بزرگ شدن طحال

*گوشت گنجشک: ( مزاج گرم و خشک ) مصلح: آب انار ،آبغوره ، دارچین ، هل

دافع لرزش های بدن از جنس سرد ، تقویت کننده نیروی جنسی ، پائین آورنده فشار خون

*گوشت گورخر ( مزاج گرم و خشک )

برای درد مفاصل خوب است.

*گوشت گوساله : ( مزاج سرد و تر – گروهی گرم و تر ) مصلح: گشنیز ، سماق ، مرزه

عضله ساز ، بهتر از گاو و بز و میش بوده هرچه جوان تر باشد بهتر است

*گوشت گوسفند (مزاج: گرم و تر) مصلح: گشنیز ، سماق ، مرزه

متناسب با مزاج آدمی ، مناسب برای بیماران سوداوی ، گوشت آن کثیر الغذا و هاضم ،تولید کننده خون صالح ، تقویت کننده و چاق کننده بدن ، مانع غش کردن ، دست و سینه آن بهتر از ران و پشت و طرف راست بهتر از سمت چپ ،اسپرم زیاد و غریزه جنسی را محرک است.

مضرات : زیاد خوردن مغز آن باعث کند ذهنی و فراموشی می شود .

پاچه (مزاج: گرم و تر ) مصلح: گلپر ، سرکه ، مرزه ، زنجبیل ، دارچین

جگر سفید (مزاج: گرم و تر) مصلح: دارچین ، خیساندن در سرکه وسپس کباب نمودن

جگر سیاه ( مزاج: گرم و تر ) مصلح: نمک ، دارچین ، گشنیز ، سرکه

دل (مزاج: گرم و خشک ) مصلح: آویشن ، زیره ، فلفل ، گلپر ، خواباندن در روغن کنجد و سپس کباب نمودن

زبان ( مزاج: گرم و تر ) مصلح: طبخ با سرکه ویا گشنیز خشک ، زیره ،مرزه

سیرابی (مزاج: سرد و خشک) مصلح: گلپر ، سرکه مرزه ، زنجبیل ، دارچین

قلوه (مزاج: سرد و خشک ) مصلح: کباب نمودن با روغن زیتون ، نمک و فلفل ، دارچین

مغز (مزاج: گرم و تر) مصلح: نمک ، آویشن ، دارچین ، زیره

*گوشت ماهی: ( مزاج سرد و تر ) مصلح آن : پختن با دنبه یا کنجد ، زنجبیل ، آویشن ، عسل، ادویه گرم

مزاج :همه انواع ماهی سرد و تر هستند .

مزاج ماهی دریائی و شور، گرم و خشک است .

امام صادق ع فرمود : ((هر کس در حالى بخوابد که ماهى خورده و در پى آن ، چند خرما یا مقدارى عسل نخورده است ، تا صبح ، رگِ سستْ اندامى بر او غلبه خواهد داشت )).

صالح الکیموس ، خوردن ماهی باادویه های گرم مزاج ، با معده گرم سازگار، زود هضم ، مرطوب کننده ، چاق کننده ، شیر افزا بوده ، در گرم مزاجان محرک نیروی جنسی ، مصلح خلط های گرم می باشد . برای بیماری های ریوی ، ضعف کبد و کلیه گرم و پیچش روده موثر است . کاهنده تری گلیسیرید ، کاهنده تجمع پلاکت های خونی تنظیم کننده ضربان قلب ، امداد رسان به بیماران مبتلا به MS گرم مزاج است .

مضرات : برای سرد مزاجان و مغز های مرطوب و معده بلغمی مضر است که با پختن در روغن گاو یا مصرف مصلحات گرم ضرر آن برطرف میشود . مصرف ماهی با ماست ، ماهی با انواع ترشیجات ، آب با ماهی باعث درد مفاصل و درد گوارش است

خوردن تخم مرغ با ماهی و مرغ : احتمال پیدا کردن امراض ناعلاج پوستی مثل برص و جذام ، فلجی ، نقرس و بواسیر  وجود دارد .

*گوشت مرغ ماشینی و صنعتی : ( مزاجش سرد و تر  )

مصرفش باعث بلوغ زودرس ، فقدان ارزش غذایی ، بروزسرطان های سینه در بانوان و پروستات آقایان ، و بخاطر پرورشی بودن آن و نوع تغذیه ، برای انسان 27 درصد چربی اشباع دارد و فوق العاده مضر می باشد ، به علل رشد در فضای بسته بدون نور آفتاب در انسان سبب بالا رفتن اسید لاکتیک و حالتهایی چون افسردگی،تس،اضطراب و دیدن کابوس را موجب می شود.

تخم مرغ (مزاج: زرده گرم و سفیده سرد است) مصلح: نمک و ادویه گرم

زرده نیم برشت آن جزو غذاهای صالح الکیموس ، کثیرالغذا ، مقوی قلب ومغزو نیروی جنسی و کسانی که خون زیادی از دست داده اند می باشد .

برای بیماری های سینه ، معده ، روده ، کلیه و مثانه مفید می باشد . البته مداومت در خوردن زیاد آن باعث سنگ کلیه و ایجاد بیماری های پوستی می شود .

شیخ الرئیس بوعلی سینا مصرف تخم مرغ عسلی را با مزاج آدمی همسو تر میشناسد .

گوشت مرغ محلی ( مزاجش گرم و تر ) مصلح: سکنجبین ،ادویه گرم

براى بدن مفید است مسبب فعالیت کلیه ها وتقویت عضلات قلب مى شود.

پای مرغ محلی داروی ویژه :

پای مرغ در قسمت پنجه را به ھمراه پیاز، سبزیجات معطر جوشانده تا کاملًا آب باقیمانده آن حالت ژلاتین شود.سپس آب آن را صاف کرده و مابقی محتوای ظرف را دور ریخته میشود.

خواص: تامین کلسیم بدن + تقویت حافظه + آرام کردن اعصاب + کمک به درمان آرتروز

کمک به درمان پوکی استخوان و غضروف سازی + زیاد کردن فسفر مغز

بال و گردن مرغ برای خانم‌ها به علل تولید کیستهای رحمی ممنوع

پوست مرغ دارای آلودگی‌های محیطی ودارای چربی‌های اشباع شده‌ که سبب بالارفتن کلسترول

*گوشت مرغابی :

در درمان ضعف اعصاب مؤثر بوده و در مواردى که شخص به علتى لاغر شده باشد و به ویژه در معلولان و افراد ضعیف و کسانى که فشار خون کم دارند بسیار مفید است.

*گوشت میش :

مکروه بوده وخون بد تولید مى کند.

*میگو ( نوع مزاج: گرم و تر ) مصلح: سرکه ، نعناع

*کباب خوری با نگاه معصومین علیه السلام

  - الکافى : به نقل از موسى بن بکر -: امام کاظم (علیه السلام ) به من فرمود: ((چرا تو را زردروى مى بینم ؟)).

 گفتم : تب ، رنجورم کرده است .

 به من فرمود: ((گوشت بخور)).

 گوشت خوردم . پس از جمعه اى ، امام (علیه السلام ) دیگر بار مرا دید، در حالى که همچنان بر همان وضع پیشین (زرد چهره ) بودم . به من فرمود: ((مگر تو را به خوردن گوشت ، فرمان نداده اند بودم ؟)).

 گفتم : از همان روز که فرموده اى ، جز آن نخورده ام .

 پرسید: ((آن را چگونه مى خورى ؟)).

 گفتم : پخته (با آب ).

 فرمود: ((نه ؛ آن را کباب شده بخور)).

 پس از جمعه اى ، دیگر بار در پى من فرستاد. این بار دید که خون ، دوباره به چهره ام باز گشته است . به من فرمود: ((اکنون ، خوب است )).