رئیس انجمن میکروب شناسی ایران با بیان اینکه مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در کشور نگران کننده است، افزود: "کاهش تاثیر آنتی بیوتیک ها" مشکلی جدی است که سلامت جامعه را تهدید می کند.

@persianmedicine