🔴سرطان رحم🔴

🔵دکتر سید محمد موسوی🔵

 ✅✍دستورات کلی سرطان را انجام دهید و ویژگی های زیر را در نظر بگیرید:

 ✅✍از هر نوع یبوست بیمار جلوگیری بعمل آید.از حقنه های ملین همراه با روغن زیتون هرچند وقتی به تشخیص استفاده کنید.

✅✍هر شب یا یک شب در میان بیمار در آبزن دارویی مرکب از آب جوشانده گل ختمی، 🌸گل بنفشه، گل همیشه بهار🌼، تخم گشنیز،☘ تاجریزی، تخم کاسنی، فیلگوش و یا هرکدام که در دسترس بود بنشیند.

 ✅✍از مجامعت پرهیز شود.

 ✅✍چنانچه لازم باشد تعداد دفعات مصرف گزنه از 4 بار بیشتر و در صورت لزوم تا 8 بار برسد.

 ✅✍بخور تخم گشنیز و گل ختمی و آویشن هر شب زیر دامن به مدت 10 دقیقه انجام شود.

 ✅✍ضمادهای ضد سرطان روی زهار به بهبود سریعتر بیمار کمک میکند.

✅✍هر روز یک قاشق غذاخوری پوست خشک و کوبیده خربزه سبز رنگ را همراه با غذا یا با آب 💧میل کنید.

 ✅✍از ضمادهایی شامل گل ختمی، تاجریزی، کاسنی، گشنیز، خارخاسک، مقل، اوشق، سکنجبین، پیه خرس، پیه شتر، مغز ساق یا مغز گوزن و تخم کتان که با روغن زیتون و یا روغن گل سرخ ساخته شود استفاده نمایید.

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷