🔴سرطان روده🔴

🔵آیت الله ضیایی🔵

 ✅✍برای پیشگیری

خوردن اسفناج، و روزی نیم ساعت پیاده‌روی،از سه روز کمتر گوشت قرمز(مخصوصاً گوشت گاو)نخوردن، عدم مصرف دخانیات، عدم مصرف الکل مست کننده، تست غربالگری بالای 50 سال

 ✅✍درمان:

1ـ خوردن لَبُو،

2ـ خوردن کاهو (بدون سُس)،

3ـ خوردن هویج زرد (زردک)،

4ـ شب قبل از خواب: برگ سَداب،

5ـ نان جو سبوس دار و سوپ جو و آش جو ضدّ سرطان روده است،

6ـ مصرف زنجفیل (جینجرول مهمّ‌ترین جزء تشکیل دهندۀ زنجفیل است که مسؤول ایجاد طعم و مزه در این گیاه است و از رشد سلّولهای سرطانی مخصوصا سرطان رودۀ بزرگ در انسان جلوگیری می‌کند).

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷