🔴سرطان مثانه🔴

🔵آیت الله ضیایی🔵

 🔴عوامل ایجاد و تشدید کنندۀ🔴

 1⃣ رُژ لب (ماتیک) شیمیائی💄

 2⃣جنسیّت و نژاد (در مردان و سفید پوستان سرطان مثانه بیشتر است)

3⃣آلودگی به انگل شیستوزُوما،و کم‌مصرف کردن یا ننوشیدن آب ‌و آبجوش‌ولرم و مایعات مفیدطبیعی در هنگام نیاز.💧

4⃣دارو شیمیائی سیکلوفسفامید (با نام تجاری اندوکسان و موادّ شیمیائی پلاستیک، لاستیک، رنگ شیمیائی نقّاشی، سفید کننده‌ها و پاک کننده‌های شیمیائی مانند: آب ژوال، وایتکس، تیرک و...، موادّ شیمیائی آمین‌های آروماتیک، رنگ‌های آنیلین،و دخانیات مانند: سیگار، چپق، توتون، قلیان، تنباکو، پیپ.🚯

 5⃣سنگ‌های مثانه و عفونت‌های مثانه،

مصرف مداوم و متناوب أحشاءِ داخلی حیوانات حلال گوشت🐏 مانند: قلب، جگر سفید، جگر سیاه، شکمبه، سیرابی، قلوه‌ها وخوردن کنگر فرنگی (در بیماری تیروئید و در بیماری مثانه ضرر دارد)

 🔴👈توجّه: روزانه حدّأقلّ پنج وعده میوۀ رسیدۀ طبیعی (اُرگانیک) بخورید، بویژه برای جلوگیری از سرطان (ناشی از داروهای شیمیائی‌و موادّ شیمیائی و فلزات مسموم و سرطان‌زا، و موادّ پلاستیک‌و بخارات مسموم و...) پیشنهاد می‌شود 8 تا 14وعده، میوه بخورید (هر وعده به مقدار یک فنجان)

 🔵درمان سرطان مثانه🔵

 1⃣یک تا سه خوشه انگور با هستۀ آن جویده شود

🍇ویک حَبّه سیر به همراه غذا

2⃣شلغم (100 تا 200 گرم بصورت بُخارپَز)

و خُرما (هفت‌عدد بعداز غذا)،

 3⃣زیتون خوراکی طبیعی سِفت شَفّاف (هفت‌عدد با ناهار و هفت‌عدد با شام) یا روغن زیتون خوراکی طبیعی (یک قاشق غذاخوری با ناهار، و یک قاشق غذاخوری با شام)و کاهو (بدون سُس) بهمراه ناهار و شام (هربار یک چهارم کاهو میل شود)

4⃣یک قاشق غذاخوری عسل طبیعی استوخدوس، ومصرف زنجفیل پرورده در عسل،ماءُ الشَّعیر (آبجوی اسلامی)، هویج زرد (زردک).

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷