بهترین حمام چگونه حمامی است؟

 1- باید دارای بنای مستحکم و ضخیم باشد.

 2- فضایش وسیع باشد.

 3- هوایش خوب باشد.

 4- آبش شیرین باشد.

 5- گرمایش با مزاج حمام گیرنده هماهنگ باشد.

 نکات:

 1- حمام نه باید بسیار گرم باشد تا بدن را تحلیل برده و شل گرداند و نه باید چندان ولرم بوده که مانع ریزش عرق شود. بلکه باید حرارت آن معتدل باشد تا در زمان معمول عرق بر بدن نشیند و به سبب آن حرارتی لطیف در بدن پدید آید.

 2- ناشتا به حمام رفتن بدن را خشک می‌کند و استحمام با شکم پر به سبب جذب غذای موجود در خون در ظاهر بدن را فربه می‌سازد و حتی سبب بروز سده می‌شود. در نتیجه نباید با شکم خالی و یا با شکم پر به حمام رفت.

 3- در حمام باید از خوردن و آشامیدن پرهیز کرد.

 سعی کنید زیاد در حمام نمانید زیرا این کار باعث:

 1- آسیب رسیدن به عصب‌ها می‌شود.

 2- تحلیل رفتن حرارت غریزی می‌شود.

 3- بی میلی جنسی می‌شود.

سایت دکترحسن اکبری متخصص طب سنتی