سوال

برای خانمی که باردارهست وشبهاخوابهای وحشتناک میبیند وازخواب میپره وجیغ میکشه چی باید کرد وخودشم یادش نیست چی خواب میبینه میخواهم درمان طب سنتی را بدانم

 جواب

شما مدت بارداری را نگفته اید

زنان باردار در ماه های چهارم تا نهم صفرایش بالاست و خشکی رخ میدهد پس اندکی نوشیدنی و تغذیه خنکی بیشتر مصرف شود

و غلظت خون را با خوردن عرق کاسنی تا یک لیوان بکاهدو‌تغذیه خشک را به آشجات مبدل کند

عرق بادرنجبویه با بهارنارنج شبی یک استکان ترکیبی میل شود

 پرخوری را بکاهد

 اگر درماههای اول تا سوم باشد یعنی غلبه خلط سودایش بالاست بایستی ازتغذیه سرد و خشک بکاهد چون رحم سرداست

علی ایحال نیاز به شرح بالینی است