💜دکترمحمد عزیزخانی💜

🔴🔥طبق مقالات علمی روزدنیا تاثیر آنتی بیوتیک💊برکودکان👶👇

❌کاهش توان ذهنی،جنسی،روحی

❌وعقیمی درآینده است💀🚷

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ