سوال از 🔵دکتر حسین خیراندیش🔵

 🎾✍حدود 4 ماه است که دست و پاهایم بر اثر تیغ زدن دانه هایی میزند و خارش دارد و خون می آید تیغ زدن را قطع کردم ولی دانه ها خوب نشده درمانش چیست❓

 🔵✍پاسخ:👇

✅✍با سرکه در حمام بشویید. 

 🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮