🔴علل ودرمان هم وغم😥🔴

🔵آیت الله تبریزیان🔵

 🎾✍بیشتر بیماری ها در امروزه از ناراحتی و غصه است. زندگی ماشینی امروزه و خانه های آهنی امروزه برای انسان استرس و هم و غم می آورد. بیشتر بیماری های امروز از جوش و ناراحتی است.

🎾✍پیامبر(ص)در دعایشان میفرمودند:خداوندا من به تو پناه میبرم از هم و غم و اندوه

🎾✍حضرت علی می فرمایند:قوی ترین و سخت ترین مخلوقات خدا 10 تا است.

1⃣کوه ها

2⃣اهن،که کوه را میتراشد و از کوه قوی تر است

3⃣اتش از اهن قوی تر است زیرا اتش اهن را اب میکند.🔥

4⃣اب از اتش قوی تر است اب اتش را خاموش میکند.💧

5⃣ابر از اب قوی تر است زیرا ابر اب ها را حمل میکند و منتقل میکند.🌧

6⃣باد از ابر قوی تر است باد ابرها را جابجا میکند.

7⃣انسان از باد قوی تر است هرچقدر باد شدید باشد دستش را جلوی صورتش قرار میدهد و رد میشود.

8⃣مستی از انسان قوی تراست و بر انسان غلبه میکند.

9⃣خواب از مستی قوی تر است چون انسان میخوابد و مستی اش از بین میرود.

🔟هم و غم از خواب قوی تر است چرا که انسانی که ناراحتی و غم دارد نمی تواند بخوابد پس هم و غم بر خواب غلبه میکند.

🎾✍پس سخت ترین و شدیدترین مخلوق خدا هم و غم است .هم و غم از کوه ها و اتش و اهن و..قوی تر است و بدن ضعیف انسان را نابود میکند.💀

🎾✍در روایت داریم هم و غم نصف پیری است - انسانی که زیاد غصه و ناراحتی دارد این سبب پیری میشود.

علت خیلی از بیماری ها از اعصاب و جوش زدن واندوه و ناراحتی است.

 🎾✍هم و غم سبب بیمار شدن انسان میشود.خداوند در قران درباره ی حضرت یعقوب میفرماید چشم هایش بخاطر اندوه و ناراحتی سفید شد.

هم و غم بیشتر اثرش را بر چشم ظاهر میکند.

🎾✍علت پیری زودرس حضرت یعقوب هم و غم و حزن بود.

در روایات امده علت اساسی هم و غم گناه است.پیامبر(ص):میفرمایند همواره مومن مبتلا به هم و غم میباشد تا اینکه هیچ گناهی بر او باقی نماند.

🎾✍امام صادق (ع):بنده اگر گناهانش زیاد شود و کار نیکی هم ندارد که این گناهان را پاک کند خداوند ایشان را به حزن و اندوه مبتلا میکند تا اینکه این گناهان را پاک کند.

 علت دیگر هم و غم دوست داشتن دنیاست .زهد دراین دنیا سبب راحتی قلب و بدن است.

🔵درمان هم و غم🔵

 🎾✍ذکر خدا.الا بذکرالله تطمئن القلوب

1-کسی که مبتلا به فقراست زیاد لاحول و لا قوه الا بالله بگوید این گنجی از گنج های بهشت است و درمان است 72 درد و بیماری که کمترینش هم و غم است.

2-خوردن انگور

3-شستن دست وصورت قبل وبعد از غذا

4-پوشیدن کفش زرد و لباس تمیز

5-جزع نکردن

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷