🔷مصرف سبزی در کنار کباب باعث هضم بهتر گوشت می شود وسماق مصلح گوشت است.🐏

🔷ولی مصرف دوغ و ماست،در هضم تداخل ایجاد می کند

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ