🌟🌟🌟یک حکمت یک تجربه🌟🌟🌟

 علاج #زودانزالی مردان و زنان(مجرب)👩👦

 علاج زود انزالی زنان:

👇👇👇👇

 30گرم هسته تمر هندی را کوبیده , پودر کرده تفت دهید👌... در داخل کپسول کرده..بصورت حَب در آورده...روزی 3 وعده میل شود.                                   

 علاج زود انزالی مردان:

👇👇👇👇👇

 30گرم هسته تمر هندی را کوبیده , پودر کرده (تفت ندهید) 👌در داخل کپسول کرده..بصورت حَب در آورده...روزی 3 وعده میل شود.             

👤استاد نصاری

👉 @tebesonatii