🔴خواص سنجد🔴

🔵امام صادق علیه السلام🔵

 🌸ﺳﻨﺠﺪ👇

🌸ﮔﻮﺷﺘﺶ ﮔﻮﺷﺖ را میرﻭﻳﺎﻧَﺪ،

🌸هسته اش ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ محکم میکند،

🌸و ﭘﻮﺳﺘﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﭘﺮﻭﺭﺩ.🤗

 🔰ضمن اینکه ﺳﻨﺠﺪ👇

🔰ﻛﻠﻴﻪ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ،

🔰ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ [از امراض] پاک میسازد،

🔰ﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺍﺯ ﺑﻮﺍﺳﻴﺮ ﻭ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﺒﻮﻝ [قطره قطره آمدن بی اختیاری ادرار] ﺍﺳﺖ،

🔰ﺳﺎﻕ ﭘﺎ ﺭﺍ ﻗﻮﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ،

🔰ﻭ ﺭﮒ‌ﺟﺬﺍﻡ[خوره]ﺭﺍ ﺑﻪ‌ﻛﻠّﻰ ﻗﻄﻊ‌میکند.»

📚دانشنامه-ج۲-ص۴۱۶

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷