🔴ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ع)🔴

✳️ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎﻗﻠﺎ👇

✳️ﻣﻐﺰﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ساق رامتراکم میکند

✳️توانایی مغز رابالا برده

✳️وﺧﻮﻥ تازه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

📚کافی-ج۶-ص۳۴۴

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ