🔰🎀خواص ﺯﻣﺮﺩ🎀🔰

✅برطرف کننده ﺿﻌﻒ ﭼﺸﻢ👁

✅تقویت کننده قلب،ﺭﻭﺡ و قدرت بیان ✅جلوگیری از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و دفع زهر مار افعی🐍

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ