🔵تَرَنجَبین 

🔴طبیعت: گرم وتر

✅تقویت کننده کبد

✅ضد صفرا وزردی نوزاد

✅مُلیّن،رفع سرفه و تب ‌های گرم 

✅افزایش دهنده قوای جنسی

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ