💟افراد افسرده😥لباس زرد رنگ بپوشند و رنگ زرد را اطراف خود بجویند این رنگ سطح انرژی رابالا برده وضد افسردگی می باشد🤗

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ