✅اگر اهل ورزش کردن نیستید، روزی 20بارنفس عمیق بکشید.این کار علاوه بر کاهش مشکلات قلبی ومغزی،باعث هضم غذاو کاهش بیماری هاست🤔

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ