سوال

شرمنده سوالی داشتم بهترین راه از بین بردن موهای زاید بدن چیست من شنیدنم استفاده از نوره بهترین راه درسته

پاسخ

ازاله موهای زیربغل و روی رحم با نوره عالیست 

چرا 

چون رحم یا الت تناسلی دارای مویرگ تنبل دارد این نوره ذاتا ارسینیک دارد عروق خفته و تنبل را هوشیارمیکنه درخروج رسوبات فعال میکنه

اما گاهی مواقع پوست نازک است پس است ضماد نوره و شستن ان ٬ جوشهای ریزی ظاهرمیشود که میتوان با ضماد روغن زیتون یا کنجد و بالاخص بنفشه ٬ پوست را تدبیر کنیم