🔴از دلایل اصلی یبوست👇

❌کم تحرکی

❌نجوییدن درست وتند تند غذا خوردن

❌به تعویق انداختن اجابت مجاز

❌تغذیه نامناسب وسودا زا💀

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ