علل یابی رنگ زبان و دندانها از منظر طب سنتی چیست ؛: 

۱- اگر رنگ زبان و دندان خاکستری و بادمجانی و سربی شود نشانه از حضور خلط سودا ( سردی و خشکی ) در بدن است .

۲- اگر رنگ زبان و دندان سفید ٬ و یا رنگ گچی باشد و ترشح بزاق دهان زیاد شود نشانه از حضور خلط بلغم ( سردی و تری ) است که علاج آن خوردن گرمیجات مثل عرق نعناع و آویشن و زیره رقیق میباشد. و اب بزاق دهان شور است .

۳- اگر رنگ دندان و زبان زرد رنگ باشدعلامت غلبه صفرا ( خلط گرم و خشک ) است . اب بزاق دهان تلخ است.

۴- اگر رنگ زبان و دندان سرخرنگ شود و عطش غلبه کند نشانه از حرارت بالای معده است و علاج آن خوردن سکنجبین عسلی و آب برگه و آلو بخارا و تمرهندی است . اب بزاق دهان بی مزه یا شیرین است.