نحوه تشخیص روغن زیتون خالص

متاسفانه امروزه تشخیص روغن زیتون اصل از تقلبی وقاچاق برای خیلی از افراد مشکل است بنابراین چند نکته مهم واساسی در تشخیص روغن زیتون خالص بازگو می کنیم:

 نخست آنکه رنگ آن باید زرد تا زرد مایل به سبز باشد. 

دوم اینکه بوی میوه از جمله بوی سیب، گوجه فرنگی، میوه زیتون یا علف تازه بدهد که البته در این دو روش امکان تقلب با افزودن اسانس های مختلف وجود دارد.

 روش سوم مهم ترین روش تشخیص بوده و تاکنون کسی نتوانسته در این زمینه تقلب کند و به تست چشایی مربوط است. بدین صورت که شما یک قاشق غذاخوری روغن زیتون را در دهان خود می ریزید، آن را در داخل دهان می چرخانید و با استشمام هوا آن را پایین می برید باید پس از چند ثانیه در انتهای گلو تلخی و تندی حس شود که گلو را می سوزاند و گاهی ممکن است از شدت تندی فرد به سرفه بیفتد. درست پس از یک دقیقه مزه تلخی و تندی از بین می رود و خوشمزه می شود؛ ضمن اینکه فرد با خوردن این روغن در دهان خود احساس چربی نمی کند.

 Telegram.me/hakim_tehrani 

@hakim_tehrani