تبخال:

 1ـ روزی چندبار اشک مو (شیربۀ درخت انگور) به محلّ تبخال بمالید، دورۀ زمانی تبخال کوتاه می‌شود، 2ـ شب قبل از خواب پنبۀ آغشته به سرکۀ طبیعی سیب روی محلّ تبخال گذارید، 3ـ فقط یکبار در هفتۀ اوّل دمکردۀ مورد بخورید و روی محلّ تبخال نیز بگذارید.

 جرم دندان:

 بعداز غذا خلال کنید، در شبانه‌روز سه بار مسواک بزنید قبل از هر وضو، یکبار با خمیر دندان، یکبار با محلول آب نمک یا آب سرکه، یکبار با مسواک خالی

 در آوردن دندان بچّه:

 مادر بچّه در حاملگی: گلابی به همراه کره مصرف کند (یعنی یک گلابی رسیده به همراه یک قاشق مربّاخوری کرۀ زرد گاوی بخورد)

 روی لثّه بچه، آب پیاز تازه، آب تازه دانۀ انار بمالید.

 درمان درد دندان و لثّه:

 پرهیز شود از: خوردن آب داغ و آب سرد تگری و شیرینیجات غیر طبیعی و آبمیوه های شیمیائی و نوشابه های گازدار، مصرف دخانیات و موادّ افیونی و قرصهای روان برگردان، شکستن چیزهای سفت و سخت با دندان انجام شود: 1ـ میخک (که مِثل میخ های ریز و قهوه ای است) یک قطره از عصارۀ آنرا را روی دندان درد گرفته، بگذارید (باید دانست گیاه میخک غیر از گل میخک است).

 2ـ زرد‌چوبه را داغ کنید و روی دندان درد گرفته بگذارید آناً درد را ساکت میکند؛ زیرا اُژِنُول دارد.

 ریزش آب دهان:

 1.مغز تخمۀ خام هندوانه، 2.تمر هندی با آب

 سفید شدن دندان‌ها:

  نمک أندرانی را با کف دریا به نسبت مساوی مخلوط نموده و با این مخلوط دندان‌ها را مسواک بزنید (در روایات اسلامی آمده).

 تقویت مینای دندان و عاج دندان:

 با پودر چوب اراک مسواک بزنید

 درمان لَقّیِ دندان:

 شب‌ها و روزها با پودر سُعد کوفی مسواک بزنید و در بین روز کُندُر خوراکی مرغوب بجوید و بخورید.

   درمان خارش لثّه، خارش گلو و لوزه‌ها، و درمان زخم لثه، دهان و حلق:

 1ـ روغن بادام شیرین درختی روی لثّه‌ها بکشید و همچنین با روغن بادام شیرین مزمزه کنید و غرغره کنید و قورت دهید، 2ـ روغن بِه، 3ـ روغن خیار

   درمان تورّم لثّه‌ها، عفونت لثّه‌ها و درمان خونروش لثّه‌ها:

 شب‌ها قبل از خواب با محلول آب سرکۀ طبیعی سیب (یعنی   استکان سرکه، و  استکان آب) مسواک بزنید.

  درمان ورم‌های لثّه و دهان:

 در روز الشَّبُّ (یک نوع سنگ معدنی) را در دهان مضمضه کنید، مسواک با سرکۀ طبیعی سیب قبل از خواب

   http://tebolmasoomin.blogfa.com/post/61