#راهکارهای_کاهش_تشنگی #دکتر_کردافشاری

🔷در وعده سحری از مصرف غذاهای خشک و پر ادویه و تند، غذاهای سرخ شده و پرچرب و شیرین و همچنین از مصرف زیاده از حد گوشت باید پرهیز کرد. 

@persianmedicine