💠📢پیامبر اکرم(ص):پس از غذا خلال کنید چرا که👇

✅موجب سلامت دهان ودندان است

✅و روزی بنده را زیاد میکند.🤔

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ

🌹امام جعفر صادق(علیه السلام)🌹

 💠در مسواک دﻭﺍﺯﺩﻩ ویژگی ﺍﺳﺖ:👇

 🌺ﺍﺯ ﺳﻨّﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

🌺ﭘﺎک ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ

 🌺ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻨﻮﺩﻯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ

🌺ﺟﻠﺎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ👀

🌺ﺑﻠﻐﻢ ﺭﺍ ﺩﻓﻊ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ😊

🌺ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ🤔

🌺ﺩﻧﺪﺍﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ😬

🌺ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ

🌺ﭘﻮﺳﻴﺪﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ از بین میبرد

🌺ریشه ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ

🌺ﺍﺷﺘﻬﺎﻯ غذا ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ😋😋

🌺و ﻣﻠﺎﺋﻜﻪ با ﺁﻥ ﺧﺸﻨﻮﺩ میشوند👼

 🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷