🔵چاشنی #چربی سوز🔵

 ✍اگر دچار چاقی، افزایش چربی خون، و یا کبد چرب هستید، بجای آبغوره یا گرد غوره یا ترشیهای دیگر، لیموعمانی خشک را بصورت کامل در خورشها و غذاهای آبکی استفاده کنید و پوست و دانه های آن را هم حتما بخورید. تلخی پوست و دانه های لیمو برای بهبود هضم بسیار مفید است و زیان ترشی را هم اصلاح می کند.

 👤دکتر مجید انوشیروانی

 https://clck.ru/9wdsC

👉 @tebesonatii

🍃🍃🍃🍃🍃🍃