واریس پا ٬ واریس مجاری دستگاه ادراری چیست ؛: 

وقتی خون بدن کثیف شده و غلظت میگیرد در حقیقت خلط غالب بدن سوداوی یعنی سرد و خشک میشود ٬رگ ها برنگ بنفش و سبز و ابی از پوست متورم شده و بیرون زده میشود و نتیجتا توام با درد شدید و گرفتگی عضله ها و یبوست شدید همراه میشود .

چه باید کرد ؟ 

۱-پاکسازی خون بدن از کثیفی که همان خلط سودا است.

۲- مالیدن روغن قسط. یا روغن اسفند یا روغن زیره یا روغن سیاهدانه از نوک انگشتان تا زانو روزی سه مرحله .(دقت شود روغن فقط از پایین به بالا باشد تا خلطی که خودرا هماهنگ با اسخوان کرده از عروق جداشود .

۳- حجامت عام از پشت کتف + حجامت‌از ماهیچه پشت پا ها ضروریست..

۴- ممنوعیت بادمجان + عدسی+ لبنیات بالاخص دوغ + دوری از فست فودها+ دوری از غذاهای خمیری + کاهش مجامعت + دوری از چای  الزامیست.

۵- اگر غلظت سودا زیاد است زالو اندازی ضروریست.

۶- بادکش درمانی در خارج کردن سموم لخته شده بسبار مفید و الزامیست.

۷- خوردن عسلاب + مخلوط عرقهای خارشتر و خارخاسک روزانه از هر کدام یک لیوان .

۸- خوردن عرق طارونه با بهار نارنج روزی یک لیوان مخلوطی.

۹- دوری مطلق از یبوست چون این بیماری در تولید خون کثیف حرف اول را میزند ( خوردن آشها و سوپها+ دمنوش بنفشه و ختمی و پنیرک همانند چای با اندکی عسل ) .

۱۰- خوردن شربت سکنجبین عسلی ناشتا روزی شش قاشق در یک لیوان اب ولرم .

۱۱- پیاده روی از کم آن شروع شود تا مواد لزج چسبنده از مویرگ های پاها و یا اندام تناسلی آزاد شود .

۱۲- موقع خواب یک متکا زیر پا قرار گیرد .

۱۳- پشت سر شما حتما با روغن بادام تلخ و یا شیرین به پیازچه مو چرب شود .

۱۴- گرسنه از سر سفره بلند شوید.

۱۵-از غمبادها و استرسها دوری کنید

۱۶- روغن نباتی + برنج + مرغ + گوشت گاو مضرند