🌿تاثیر خواب نیمروزی کوتاه مدت بر افزایش کارایی🌿

 🔹پژوهشگران می گویند خواب نیمروزی کوتاه مدت هنگام کار می تواند به افزایش کارایی کارگران کمک کرده و مداخله ای سودمند برای افرادی باشد که لازم است ساعات طولانی برای انجام کارهای سخت بیدار باشند.

 ✅پی نوشت موسسه پژوهشی درمانی احیای طب جامع ایرانیان: این همان خواب قیلوله است که مستحب می باشد و در طب سنتی هم تأکید شده است.

 www.ravazadeh.com

 https://telegram.me/joinchat/BgJv-jwUOa4roBsCfyGbPg