💊بسته سلامت💊

 خوراکی‌هایی برای تسکین درد و سوزش معده

🔹نعناع

🔹گشنیز

🔹بابونه

🔹زیره سبز

🔹زنجبیل

🔹هل 

🔹دارچین

🔹عسل 

@ Farsna