قوانین ترکیب میوه و سبزی ♻️

 ♻️ترکیب غذایی

 ✅ مغزها و دانه‌ها را می‌توانید با سبزی های مختلف استفاده کنید 

 ❌ولی از مصرف آن ها با سبزی های نشاسته ای مثل کدو حلوایی ، سیب زمینی ، کلم بروکسل ، چغندر و امثال این ها خودداری کنید.

 ✅بهترین مصرف مغز ها و دانه ها بصورت خیس خورده و همراه با سبزی های سالاد است.

 ✅میوه‌های شیرین را می توانید با سبزی های مختلف از جمله سبزی های سالاد ، کرفس ، خیار و امثال این ها مصرف کنید در غیر اینصورت مصرف میوه های شیرین باید بصورت تنها باشد.

 ❌میوه های ترش و شیرین را با هم مصرف نکنید. مصرف جداگانه ی هر کدام به تنهایی یا همراه با سبزیجات مانعی ندارد.

✅میوه های ترش و سبزیها ترکیب سالم تری است.

 ❌از مصرف میوه های شیرین پس از غذا ، یا پس از مصرف مغز ها و دانه ها خودداری کنید.

 ✅ مصرف میوه های ترش و اسیدی مانند مرکبات با مغزها و دانه ها مانعی ندارد.

 این ها قوانین کلی ترکیب غذا ها با هم است. ✅بطور کلی سبزی ها را می توان با مغز ها ، حبوبات ، غلات ، میوه ها ، غذاهای پخته یا خام ترکیب کرد. 

 ❌ولی سبزی های نشاسته ای را نباید با مغز ها ، دانه ها و میوه های شیرین مصرف نمود. میوه های شیرین را بهتر است بصورت تنها مصرف نمود.

 ✅میوه های ترش را میتوان با سبزی ها ترکیب کرد ولی اگر از مصرف آن ها با غذا های پخته، غلات و حبوبات و یا با مغز ها پرهیز شود بهتر است ولی اگر ترکیب شوند هم مانعی نیست. البته باید اضافه کنم که از میان دست اندر کاران روش تغذیه ی صحیح لزوما همگی به اهمیت نوع ترکیب غذاها باور نداشته معتقدند که باید بر مبنای اشتها و طلب بدن غذا خورد.

 💯در اینجا لازم است این را نیز اضافه کنم که تولید نفخ و باد معده علاوه بر مسئله ی ترکیب غذاها با هم، دلایل دیگری هم دارند. این دلایل شامل پرخوری، خوب نجویدن غذا، سرعت در صرف غذا ، استرس ، عصبی بودن، اشکالات دستگاه گوارش ، عدم تخلیه ی کامل ، صرف غذاهای سنگین هضم و روغنی و غیره می باشند.

 ✅غذا را خوب بجوید. مطمئن باشید که عمل تخلیه روده به طور مرتب و کامل صورت می گیرد. ساده غذا بخورید و از مصرف انواع مواد غذایی در یک زمان یا یک وعده خودداری کنید

Telegram.me/hakim_tehrani 

 منبع : دکتر زرین آذر@hakim_tehrani