چطور میشودکه طبع سرد رو به طبع گرم و یا بالعکس تغییر داد؟

تغییر مزاج ها و خلط غالب بدن نیاز به همت بسیار بالا + اراده + همراهی + حرکت گام به گام + دوری از شتابزدگی نیاز است 

در طب سنتی بایستی تغییرات بدن حکیمانه انجام شود که ناگهان شوکی در مغز و اعصاب و فیزیولوژی بدن و آناتومی بدن رخ ندهد

بایستی الان خلط غالب در سراسر بدن شناسایی شود و از راه اصلاح تغذیه میتوان بدن را به سمت اعتدال کشاند

و ما براساس حدیث نبوی ص که فرمود مزاج گرم ها بیشتر عمر میکنند پس نبایستی در تغییر مزاج به چهار هیئت ریئسه بدن یعنی مغز + قلب + کبد + دستگاه مجاری ادراری خللی وارد شود

پس هر کس بایستی شرح بالینی و آناتومی بدن خودش را گزارش کند تا به راهکار اصلاح مزاج برسیم