عرق های زنیان و رازیانه و انیسون و زیره سیاه را با هم مخلوط کرده و بعد از هر غذا یک استکان میل شود .

در روی تغذیه ها فقط یک گرم دارچین پاشیده شود .

روی دل را از فم معده تا ناف ، روغن بادام شیرین ( مرغوب باشد اگر پایه اش بادام باشد عالیست ) تا روی از خشکی خارج شود .

تغذیه آبکی بیشتر مصرف شود .و از مصرف غذاهای هضم سنگین مثل حبوبات و حلیم و تخم مرغ پرهیزشود .

آمیزش جنسی با شکم پر و خالی بشدت پرهیزشود .

شکم را با یک سوم تغذیه + یک سوم با سالاد معمولی ( سس کارخانه ای ممنوع ) + یک سوم برای بخارات معده بگذاریم در حقیقت گرسنه از سر سفره برخیزیم .

از خوردن آب یخ و بستنی بشدت پرهیز شود .