سوال

استاد بنده فیبروم با قطر 10 میلیمتر دارم و متاهل هستم و داروهای شیمیایی کاهندگی قطر فیبروم را نداشته و الان نظر طب سنتی را میخواهم انشالله که نتیجه بدهد ضمنا توان هزینه زیاد اصلا ندارم

پاسخ

به لطف خداوند شما به اندازه یک گندم ٬ زاج سفید را پودرکنیدو درسه سی سی عسل قاطی کنید و تخت بخوابید با اپلیکاتوربه اندازه دوسانت درواژن فرو برده برده و محلول را تخلیه کنید و شما نبایستی مجرد باشی و تا یک هفته تکرارکنید و دقت کنید ققط مقدارزاج زیادنشود انشاالله فیبروم حذف میشه

2- تغذیه مزاج سرد و خشک و یا سرد و تر مطلقا ممنوع و بایستی رحم را گرم نگه دارید با تغذیه گرم و تر و گرم و خشک