🔴شفاف کردن صورت

 ✅بمدت10 شب ؛ 

روغن حیوانی شب تا صبح،روی صورت بمالید.صبح با کِرِم خیار بشوئید.

صورت از بی روحی و کم فروغی.... تبدیل به صورتی جذاب و شاداب میشود.

🔴 روش ساخت کِرِم خیار:

4 استکان آب خیار طبیعی با پوست که صاف شده و زلال باشد

( خیار سالادی باشد بهتر است) با یک استکان روغن کنجد، مخلوط کرده...

روی شعله بسیار ملایم و آرام حرارت میدهیم تا بخار شود و فقط یک استکانِ روغن بماند...

به اندازه ی یک سومِ حجم روغن کنجدی که داریم ، مومِ عسل خوب و خوشبو در حالت نیمگرم داخل روغن کنجد می ریزیم و هم می زنیم.

 🔴این کِرِم برای پسوریازیس و خشکی های شدید اثر خوبی دارد 

🆔 @tabibha 💯