🔴📢آیا میدانید بیدار ماندن زیاد👀

❌باعث ازبین رفتن رطوبات اصلی بدن‌

❌اختلال در هضم غذا‌

❌خشکی مغز😁

❌و در نهایت سبب جنون می‌شود.👻

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ