🔴درمان کمر درد🔴

🔵دکتر محمد عزیزخانی🔵

 🎾✍اگر یک مریض ارتروزی خیلی شدید 6ماه روغن نباتی و روغن مایع نخورد 50%مشکلش حل میشود🤔

🎾✍فقط با همین یک پرهیز و روغن مالی مفصل با روغن های گرم، روغن زیتون و کنجد روغن حیوانی خوب می شود.

 🎾✍درطب قدیم گفته شده هرعضو گوسفند 🐏 همان عضو را در بدن تقویت میکند کسی که مشکل چشم دارد چشم گوسفند را بخورد تا چشمش تقویت شود👀.

🎾و پاچه ی گوسفند خرابی های مفصل را باز سازی میکند وافرادی که پاهایشان لاغر و ضعیف هست، باخوردن پاچه گوسفند پاهایشان قوت پیدا میکند و کسی که ستون فقرات ضعیفی دارد ودیسک پیدا میکند باید راسته ی گوسفند بخورد.🐏

 🎾✍پاچه ی گوسفند بخاطر ژله ای که دارد خیلی خوب مفصل را بازسازی میکند ما توصیه میکنیم این افراد هفته ای دو عدد پاچه بخورند.

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷