۱- استحمام با عرق کاسنی و بید و نیلوفر و ختمی + خوردن مخلوط ان در یک استکان و غرغره در دهان نگه داشتن.

۲- مالیدن سدر با ماست به بدن 

۳- مالیدن زله اسفرزه به بدن 

۴- مالیدن اب پوست خیار و خیار به بدن

۵- در اولین فرصت حجامت پشت کتف .

۶-شربت گلاب با بید مشک نوشیدن

۷- خواندن سوره حمد و اعوذتین 

۸- مصرف اب سیب 

۹- خوردن گشنیز و عرق ان 

۱۰- دوری از روغن نباتی و نمک و بادمجان 

۱۱- مالیدن اب کدو به بدن و خوردن آن با بخار

۱۲- دمنوش اب برگه زرآلو بعد از غذاها

۱۳- اب میوه به 

۱۴- اب لیمو شیرین و مالیدن پوستش به بدن

۱۵- آش گشنیز 

۱۶- مربای شاتوت یا اب آن 

۱۷- دمنوش عناب 

۱۸- دمنوش ختمی با پنیرک با ختمی میل کردن و در حجم بالا استحمام کردن و نیز نشستن در ان