🔵📢پیامبر اکرم(ص)👇

✳️گردو و پنیر،هر یک اگر بدون دیگری خورده شود،درد است.🤔

واگر با هم خورده شوند،هر یک دواست🤔

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ