سوال

استاد از شدت زانو درد و واریس در زیر زانو خسته شدم راهنمایی کنید چه کنم

جواب

پودر سنجد2ق غذا خوری+2ق غذاخوری عسل +1زرده تخم مرغ در یک لیوان شیر مخلوط تا اخر عمر خورده شود بعد از40روز کم کم اثر دیده میشود.

در زمان خوابیدن پا زاویه قائم باشد.پا در اب یخ تا زانوگذاشته شود.

زیر زانو وسمت داخل زانو 10دقیقه یخ تا10یا20روز روزی3بار گذاشته شود.

زمان خواب لای پا بالش گذاشته شود.

ارده شیره با شیره انگور میل شود

پاچه گوسفندی هفته ای چهاردانه میل شود

اگر همچنان درد شمارا کلاف میکند ابتدا برای هروعده دو قاشق پودر سیاهدانه را در چهارقاشق عسل مخلوط کرده و برموضع مالیده و یک مشما بسته و هر 12 ساعت یکبار تعویض شود