از نگاه طب سنتی تری گلیسیرید چربی سرد بوده و معمولا در مزاج سردها فعالتر است.

راهکارهای چه باید کرد :؛ 

۱- اگر حساسیت پوستی نباشد یک قاشق عسل را با یک چهارم پودر سیاهدانه مخلوط شود و روزی یکبار .

۲- شیره انگوربا ارده روزی چند قاشق مخلوط میل شود.

۳- کاهش تغذیه سرد مزاج .

۴- خوردن مویز سیاه شانی + انجیر + اب انجیر + زیتون + گوشت گوسفندی و دوری از گوشت گاو + انگور خصوصا + سیب درختی با پوستش + کره حیوانی .

۵- پیاده روی حداقل یکساعت .

۶- وسط غذا اب نخوردن .

۷- حداقل بک سوم تغذیه سبزیجات برگ سبز شود .

۸-دوری از سرخکردنی ها+ ماکارونی +تخم مرغ + آجیل + نوشابه ها + روغن نباتی + سس ها+ رب گوجه .

۹-استراحت کافی.

۱۰- دوری از یبوست.

۱۱- عرق بابونه یا چای بابونه بخ عنوان داروی ضد چربی.

۱۲- دوری از استرسها و خبرهای ناگهانی

۱۳- میوه جات بسیار میل شود .

۱۴- دوری از تغذیه خمیری.

۱۵- روغن کنجد و زیتون تصفیه نشده در تغذیه .

۱۶- حجامت عام از پشت کتف.

۱۵- دفع مزاج با تغذیه گرم و تر مثل آشها.

۱۶- سیر یک حبه در تغذیه .

۱۷- عرق شوید و یا پلوی شوید که بسیار دفع کننده چربی خون است .

.۱۸- موقع غذاخوردن آداب سر سفره با نگاه اسلامی رعایت شود مثلا شروع با نمک و یا یک قاشق چایخوری سرکه باشد.

 

۱۹-در یک کلمه اراده به اصلاح تغذیه دال بر یک نوع غذا خوردن .

 

۲۰- عرق کاسنی با شاهتره مخلوطی یک اسنکان بعد از غذا.

۲۱- داروهای موتر جانبی :؛ سماق روی برنج + آش سماق + کاهو باسکنجبین + قره قات + عناب + عرق خارشتر + انار شیرین خصوصا+ تخم و گیاه و یا عرق خرفه + آش گشنیز.

۲۲- کاهش لبنیات پر چرب +.

۲۳- دور از دود و دخانیات و الکل .

۲۵- دوری مطلق از فست فودها.

۲۶- کاهش وزن و کم خوردن تغذیه .

۲۷-اندک ماهی دریا خوردن جای گوشت قرمز .

۲۸- عرق برگ زیتون 

 

 

.