خربزه براى هیچ کس حساسیت زا نیست 🍉🍉🍉🍉

 دوستان عزیز الان فصل خربزه است وبسیارى از افراد هستند که  اظهار میکنند که به خربزه حساسیت دارند وخودشان راازخوردن این سیفى. خوشمزه محروم میکنند اما حساسیت به خربزه را بایک راهکار بسیار ساده خنثى کنید کافیست وقتى خربزه راقاچ کردید زیر اب گرفته وبشوید ومصرف کنید .به همین راحتى.دیگر گلوهاى حساس را ازار نمى دهد نوش جانتان.... 

Telegram.me/hakim_tehrani

@hakim_tehrani