🔴درمان بی خوابی🔴

🔵دکتر حسین خیراندیش🔵

 ✅✍مصرف سرکه انگبین روزانه🍯

✅✍مالیدن روغن بنفشه به ملاج سر

✅✍خوردن چند برگ کاهو با سرکه انگبین قبل از خواب🍀

 🔴درمان کم خوابی🔴

🔵دکتر حسین روازاده🔵

 ✅✍مصرف یک لیوان شیر گرم موقع خواب🌚

✅✍مصرف کاهو و سکنجبین و خوردن دمکرده دوقاشق غذاخوری گل گاو زبان بایک قاشق عرق سنبل الطیب در یک لیوان اب جوش به مدت ده دقیقه به هنگام غروب و قبل از خواب به مدت 10تا40 روز میل شود.

✅✍مالیدن روغن بنفشه به ملاج سر.

✅✍دمکرده گل گاو زبان +لیمو عمانی🍋

🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷