💊بسته سلامت فارس💊  

 پوکی استخوان به جوانان ایرانی رسید

 🔹80 درصد ایرانیان کمبود ویتامین D دارند.

🔹آلودگی هوا مانع جذب ویتامین D می‌شود.

🔹راه اصلی تامین ویتامین D نور آفتاب است که پس از تابش آفتاب به پوست و در زیرپوست به ویتامین D تبدیل می‌شود اما آلودگی هوا مانع این کار می‌شود.

🔹شیوع کمبود ویتامین D حتی در استانهای گرم 

🔹افزایش پوکی استخوان و پاپرانتزی‌ها در ایران 

🔹کمبود ویتامین D موجب اختلال در جذب کلسیم می‌شود.

🔹کمبود ویتامین D، عامل گسترش سرطان

🔹تشدید کمبود ویتامین D با افزایش مصرف فست فودها

@Farsna