طرز تهیه سکنجبین عسلی:؛:؛

شربت سکنجبین ( مرکب از عسل بدوم موم یک لیوان + عرق نعنا نصف لیوان یا عرق بیدمشک یا هر عرق دیگر یا عرق بهار نارنج + سرکه سیب خانگی یک چهارم لیوان) جمع این ترکیب سکنجبین عسلی میشود 

گروهی میگویند قدری جوشانده تا کف ان گرفته شود 

گروهی که صفرایشان بالاست میتواند در لیوان نصف قاشق چایخوری کمتر اسفرزه و یا بارهنگ را در مقدار ۵ قاشق از ترکیب ریخته و بقیه را اب ولرم بریزید و ناشتا میل کنید در کتاب مخزن الادویه قرن پنجم سیصد نوع سکنجبین وجود دارد 

 این سکنجبین را با کاهو بخورید صفرا کاسته میشود .

افراد بلغمی دوز سرکه را کمتر کنند