🔴سرطان پانکراس🔴

🔵آیت الله ضیایی🔵

 1⃣3 تا 5 عدد تخمۀ هندوانۀ حنظل را پودر کرده، سپس آن‌ را در یک عدد کپسول خالی ریخته و میل کنید.

 2⃣صبح‌ها هنگام طلوع آفتاب: یک قاشق چای‌خوری پودرِ گل اُستوخدّوس در نصفِ استکان آبجوش ولرم به‌همراه عسل اُستوخدوس میل کنید.

 3⃣غروب آفتاب: یک قاشق چای‌خوری پودرِ اَفتیمون در نصف استکان آبجوش ولرم به‌همراه عسل اُستوخودوس.

 4⃣شب قبل از خواب: چند برگ سداب میل کنید.

 5⃣زردآلوی رسیده، ضدّ سرطان است بویژه سرطان ریه و پانکراس.

 🔴✍توجّه: اگر علاوه بر سرطان پانکراس، سرطان کبد نیز دارد، این موارد نیز مصرف شود

✅✍هویج زرد، 2ـ سیب شیرین، 3ـ عرق هشت گیاه: عرق کاسنی+ عرق شاهتره+ عرق گزنه+ عرق پنیرک (عرق گُل ختمی‌خبّازی)+ عرق خارشتر+ عرق خارخسک+ عرق بومادران+ عرق کرفس (به نسبت مساوی مخلوط‌گردد و در شبانه‌روز یک‌استکان یا هر هشت ساعت یک‌استکان میل شود).

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷