🔴سرطان حنجره🔴

🔵آیت الله ضیایی🔵

 ✅✍باید از مصرف غذای داغ، آشامیدنی داغ، غذای سرد یخچالی، آب سرد تگری، ترشیجات و چیزهای تند و تیز پرهیز کنند.

 🔵درمان🔵

 ✅✍بعد از هر غذا، آب سیب 🍎

رسیدۀ شیرین تازه بخورد.

✅✍بین روز و عصرانه، میوۀ عنّابِ رسیده را بجوشانید و پس از ولرم شدن به نسبت مساوی با آب کاهو مخلوط کنید، سپس میل نمایید(درمان لخته، درمان پلاک و درمان سرطان میباشد).

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷