💊 بسته سلامت فارس 💊

 ۱۰ خوراکی مرگ‌آور برای مغز شما

 🔹الکل 

🔹قند و موادغذایی دارای قند مصنوعی 

🔹هله هوله خوری

🔹خوراکی‌های فراوری شده 

🔹خوراکی‌های پرنمک 

🔹غلات گلوتنی 

🔹گوشت‌های فرآوری شده 

🔹چربی‌های ترانس 

🔹خوراکی‌های فست فودی 

🔹خوراکی‌های سرخ شده 

@Farsna