📚📚📚سوال 

موضوع برص

استاد بروزلک سفید برصورت زیبایی من آنچنان زندگی ام را مختل کرده که‌دکترها درمانی برای اونداشته و چندسال است پی درپی میگویند. فقط صبرکن و من موش آزمایشگاهی آنها شده ام بتازگی میگویندبرص است حداقل شما راهنمایی کنید 

پاسخ 

سرکه انگبین با عرق نعنا روزی دولیوان صبح و شب 

۲- تغذیه سرد قطع شود مثل چای سیاه و سبزو لبنیات و روغنهای نباتی و مایع و فست فودها

۳- طول درمان تا یکسال 

۴- هرسه ماه یک حجامت

۴- میوه جات اول هرفصل و بقیه ممنوع 

۵- سبزیجات بالاخص ریحان و نعناع یک سوم تغذیه یشود  

۶- قورت آب دماغ و خلط گلو مطلقا ممنوع 

۷- کم خوری 

۸- پیاده روی مستمر وزیاد 

۹- تقویت معده با فرمول تنظیم معده 

۱۰- روزی یک استکان عرق خارمریم

۱۱- خوردن چغندربا ابگوشت گوشت گاو جوان هفته ای دوبار

۱۲- حذف استرس در زندگی روزمره 

۱۳- مالیدن روغن زیتون هرروزبه بدن

۱۴- خوردن ماش پلو هفته ای دوبار

۱۵- مالیدن مخلوط حنا با اندکی نوره و گذاشتن حداقل روی پاها

 ۱۶- اول لقمه و اخرش نمک اندک + و هرلقمه که میخوری بسم الله الرحمن الرحیم بگو

۱۷- درسرسفره فقط یکنوع غذا میل کن 

۱۸ عرق زنیان روزی نصف استکان بعدازغذا میل کن 

۱۹- زدن سنگ پا به پاها ممنوع

۲۰- ژل جوشیده گل ختمی هفته ای یکباربه سرت بگذار

۲۱- گرفتن ناخنها فقط روز جمعه 

۲۲- از آمیزش پی درپی با همسرت پرهیزکن و حرمت نزدیکی درایام حیض دقت ویژه شود حتی ملاعبه دراین ایام

۲۳- مصرف گوشت با ماست اکیدا ممنوع و تخم مرغ به حداقل اکتفاشود